Parafraser

Jesaja. Sixtinska Kapellet. Fritt efter Michelangelo. Olja på duk. Format 34x43 cm. PRIVAT ÄGO

OTTO Nr 40: Flicka med pärlörhänge. Fritt efter Jan Vermeer van Delft. Olja på duk. Format 50x61 cm. PRIVAT ÄGO.

OTTO Nr 45: Margit. Fritt efter Anders Zorn. Olja på duk. 50x61 cm. SÅLD.

OTTO Nr 25: Midnatt. Fritt efter Anders Zorn. Olja på duk. 61x50 cm.